Zpět na hlavní stránku...

Co je nového?
Opevnění vz. 36
Opevnění vz. 37
Zbraně
Krkonoše...
Landštejnsko...
VVP Brdy

    Jordán
    Objekty LO
    Betonové terče
    Pozorovatelny
    Zajímavosti
Pozorovatelny
Fotografie
Různé

 
  Zkušební pěchotní srub CE Jordán
 

    Po nepříliš povzbudivých výsledcích ostřelování betonových desek v průběhu druhé poloviny roku 1935 bylo rozhodnuto o výstavbě skutečného pěchotního srubu, který by sloužil veškerým zkouškám a to jak pokusným ostřelováním, tak přímo zkouškám vyvíjeného pevnostního materiálu.
    Staveniště tohoto objektu bylo vytýčeno na cílové ploše Jordán a stavba byla zadána Pražské firmě Litická akciová společnost za úhradu 884 000,- Kč. Betonáž proběhla ve dnech 19. až 27. května následujícího roku. Je zajímavé, že v té době už několik měsíců probíhala výstavba těžkého opevnění v úseku Moravská Ostrava.

    Brdský objekt byl postaven jako jednostranný, jednokřídlý, pěchotní srub v "římské" odolnosti II. V oficiálních dokumentech byl nazýván "zkušební pěchotní srub CE", ale dnes je většinou používáno označení podle cílové plochy na které stojí a širší veřejnosti je znám jako "Jordán". Stavební řešení tohoto srubu je poněkud netypické a odlišuje se od běžných bojových objektů vyrůstající v té době na severní hranici našeho státu - například nemá vlastní zdroj vody a podobně. Podobný výkres lze najít v prvním díle publikace Tvrze československého opevnění.
    Při zkouškách byl zkušebně postřelován zbraněmi různých ráží a to opět včetně nejtěžšího našeho předválečného děla - 30,5 cm moždíře od 305. těžkého dělostřeleckého pluku. Nutno dodat, že tentokrát beton odolal a i při opakovaném zásahu tímto kalibrem, nedošlo k proražení stropu ani stěn. Nutno dodat, že v polovině třicátých let Německá armáda neměla srovnatelnou zbraň stejného účinku.

    Po provedených zkouškách byl srub opraven a sloužil k testování vnitřního vybavení - například ventilace a také samozřejmě k výcviku osádek těžkého opevnění, neboť jako z jediného srubu, zde bylo možno provádět nácvik ostrých střeleb. Osádku tvořil 1 desátník, 3 svobodníci a 18 vojínů. Teprve v roce 1937, kdy bylo jasné, že tento prakticky jediný výcvikový objekt nebude stačit, bylo rozhodnuto o výstavbě výcvikového objektu u Žárovic na Vyškovsku (nebyl to však běžný objekt - nýbrž pouze kasemata) a konečně v roce 1938 byl schválen plán na výstavbu cvičných objektů v Jeseníkách (takzvaná tvrz bez podzemí Orlík). K jejich výstavbě však již nedošlo.

    Posledními úpravami prošel objekt CE v poválečných letech, kdy se prováděla reaktivace pohraničního opevnění. V té době byly postavené těžké objekty na jižní Moravě a Bratislavě - Petržalce, vyzbrojovány novou protitankovou zbraní - upraveným 85 mm tankovým kanónem. Pro zkoušky prototypu zde byla upravena střílna na místě původní zbraně L1 do podoby, v jaké je vidět dodnes.

    O aktuálním stavu objektu můžu říct jen to, že po zavaření vstupní mříže kdosi přeřízl jednu z příčlí, takže vstupní chodbička je opět přístupná. Vypadá to, že brzy bohužel zmizí i poslední zbytky vnitřního vybavení, které přežily předchozí vyloupení...